BAHAGIAN PENTADBIRAN & KEWANGAN

BAHAGIAN MEKANIKAL

Objektif Bahagian

 • Ke arah penyerahan 100% projek mengikut jadual perlaksanaan yang dipersetujui.
 • Ke arah perbelanjaan perlaksanaan projek mengikut kos yang dipersetujui.
 • Ke arah produk bekualiti yang menjurus kepada aduan sifar daripada pelanggan.

Fungsi Bahagian

 • Urusan merancang, mengurus, mengatur menggaraan & pembaikan peralatan mekanikal di bangunan Kerajaan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.
 • Urusan merekabentuk dan menyediakan lukisan peralatan mekanikal seperti sistem hawa dingin, pencegah kebakaran, pembentungan, retikulasi air dan fire hydran bagi projek baru dan pengubahsuaian.
 • Urusan perolehan - Tender
 • Urusan perolehan - Sebutharga
 • Urusan perolehan - Kerja Segera
 • Urusan penyediaan anggaran bajet tahunan kerja penyelenggaraan dan pembaikan mekanikal bangunan kerajaan
 • Urusan memberi khidmat nasihat dan sokongan teknikal kepada jabatan dan agensi-agensi kerajaan lain dalam perkhidmatan mekanikal.
 • Urusan pengawasan projek dan bayaran kemajuan.
 • Urusan pengurusan kenderaan jabatan.