pengarah_jkrwp
Tarikh
Projek
Kemaskini Nama Projek Bahagian Catatan Status
30-Jul-12 01-Oct-12
Penyerahan
25-Mar-11 03-Feb-12
Pembinaan
02-Mar-10 08-Jul-11
Penyerahan
26-Jan-10 15-Nov-11
RMK 9
Pembinaan
05-Sep-11 28-Oct-11
Pembinaan
12-Sep-11 28-Oct-11
Pembinaan
29-Jun-11 13-Sep-11
Dalam proses T&C
Pembinaan
27-Jun-11 13-Sep-11
Dalam tempoh DLP
Penyerahan
23-Jun-11 13-Sep-11
Dalam proses serahan
Pembinaan
01-Apr-11 13-Sep-11
Dalam tempoh DLP
Penyerahan
29-Nov-10 13-Sep-11
Dalam tempoh DLP
Penyerahan
15-Apr-10 28-Jun-11
Pembinaan
30-Sep-10 28-Jun-11
Pembinaan
30-Apr-09 27-Jul-11
Pembinaan
26-May-11 29-Jun-11
Pembinaan
29-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
27-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
04-Jan-10 28-Jun-11
Penyerahan
16-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
15-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
07-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
07-Jun-11 28-Jun-11
Pembinaan
20-Apr-11 28-Jun-11
Pembinaan
28-Apr-11 28-Jun-11
Pembinaan
18-May-11 28-Jun-11
Pembinaan
19-May-11 28-Jun-11
Pembinaan
04-Oct-10 30-Sep-10
Penyerahan
03-Aug-09 30-Sep-10
Penyerahan
28-Jun-11 30-Sep-10
Penyerahan
01-Apr-10 30-Sep-10
Pembinaan
29-Apr-09 29-Sep-10
Projek RMK-9
Pembinaan
01-Jul-08 29-Sep-10
Projek RMK-9
Penyerahan
18-Dec-07 29-Sep-10
Projek RMK-9
Penyerahan
26-Mar-08 29-Sep-10
Projek RMK-9
Penyerahan
03-Aug-10 29-Sep-10
RMK 9
Pembinaan
15-May-10 29-Sep-10
RMK 9
Pembinaan
01-Nov-07 29-Sep-10
Projek RMK-9
Pembinaan
12-Mar-10 29-Sep-10
RMK 9
Pembinaan
12-Sep-09 22-Sep-10
Pembinaan
09-Jun-08 22-Sep-10
Projek RMK-9
Pembinaan
27-Dec-07 15-May-09
Projek RMK-8
Penyerahan
16-Oct-06 15-May-09
Projek RMK-8
Penyerahan
08-Nov-05 15-May-09
Projek RMK-8
Penyerahan
18-Dec-07 15-May-09
Projek RMK-9
Pembinaan
18-Sep-07 12-May-09
Penyerahan
18-Sep-07 12-May-09
Penyerahan
13-Apr-09 12-May-09
Pembinaan
12-May-09 12-May-09
Pembinaan
17-May-07 12-Mar-09
Pembinaan
20-Nov-08 12-Mar-09
Pembinaan
25-Oct-08 12-Mar-09
Pembinaan
26-Jul-08 12-Mar-09
Pembinaan
24-Dec-08 12-Mar-09
Pembinaan
28-Jan-09 12-Mar-09
Pembinaan