MAJLIS BERSAMA JABATAN

Pengenalan

Majlis Bersama Jabatan (MBJ) ialah sebuah medium dua hala, di mana Pihak Pekerja diberi saluran untuk berkomunikasi dengan Pihak Pengurusan dalam menyuarakan pendapat, pandangan serta menyumbang idea-idea yang bernas demi kepentingan dan kebaikan organisasi.

MBJ perlu ditubuhkan di semua agensi Kerajaan yang mengendalikan secara langsung urusan di bawah:

  • Urusan pentadbiran
  • Pengurusan sumber manusia
  • Hal ehwal kewangan
  • Kuasa untuk menimbang dan membuat keputusan ke atas perkara-perkara tersebut

Perkara yang boleh dibincangkan meliputi semua perkara yang berkaitan dengan keadaan bekerja kecuali yang menyentuh dasar kerajaan atau hal-hal peribadi. Walau bagaimanapun, isu berkaitan dasar boleh dibincangkan dengan tujuan menerangkan pelaksanaannya sahaja.

  • Di antara faedah yang boleh didapati daripada mesyuarat MBJ ialah dapat mewujudkan hubungan dan sikap yang positif antara pihak pengurusan dan pihak pekerja,kepuasan hati, peningkatan daya pengeluaran, peningkatan kualiti kerja, penjimatan kos, kemajuan pekerja, sikap hormat menghormati, penyelesaian masalah, kesetiaan kepada organisasi, dan perpaduan.

MAJLIS BERSAMA JABATAN

Carta Organisasi

MAJLIS BERSAMA JABATAN

DIREKTORI

SENARAI DIREKTORI MBJ

 

Wakil Pihak Pegawai

Nama Jawatan Alamat No.Tel/Faks/Emel

Dato’ Sri Ir. Dr. Roslan bin Md Taha

Ketua Pengarah Kerja Raya

Pejabat KPKR,

Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,

Jln Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

(T) 03 – 2618 8421

(F) 03 – 2618 8799

(E) roslanmt@jkr.gov.my

Hj. Meor Mohamed Haris bin Meor Hussein

Pengarah

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,

Tingkat 33, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,

Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

Norazian binti Salleh

Ketua Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,

Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,

Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

(T) 03 – 2618 8601

(F) 03 – 2618 8649

(E) noraziansalleh@jkr.gov.my

Mastura binti Shaari

Ketua Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan

Bahagian Pembangunan Skim Kejuruteraan,

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,

Tingkat 30, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,

Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

(T) 03 – 2618 8619

(F) 03 – 2618 8678

(E) mastura@jkr.gov.my

Sr. Noorel Adha Binti Abd Wahab

Ketua Unit Pentadbiran

Setiausaha Bersama Pihak Pegawai

J 48

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,

Caw. Dasar & Pengurusan Korporat,

Tingkat 29, Blok G, Ibu Pejabat JKR Malaysia,

Jalan Sultan Salahuddin, 50480 Kuala Lumpur

(T) 03 – 2618 8638

(F) 03 – 2618 8649

(E) noorel@jkr.gov.my

 

Wakil Kesatuan Perkhidmatan Teknik Semenanjung Malaysia [MTSU]

 

Nama Jawatan Alamat/No.Tel/Faks/Emel

Encik Hairum bin Mahpudz

Penolong Jurutera JA30

Cawangan Kejuruteraan Awam, Struktur dan Jambatan

Tingkat 7, Blok G

Ibu Pejabat JKR Malaysia

50480 Kuala Lumpur

(T) 03-2618 9688

(F) 03-2618 9090

(E) hairum@jkr.gov.my

YM Raja Badri bin Raja Yunus

Penolong Jurutera JA29

JKR Daerah Sabak Bernam

45300 Sungai Besar

Selangor Darul Ehsan

(T) 03-3224 2581

(F) 03-3224 1330

(E) bazookabad@yahoo.com.my

Encik Kamal bin Harun

Penolong Jurutera JA29

Bahagian Senggaraan Am

JKR Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

Blok D, Lot 8, Jalan Chan Sow Lin

50582 Kuala Lumpur

(T) 03-9206 4400

(F) 03-9287 4781

(E) kamalh@jkr.gov.my

MAJLIS BERSAMA JABATAN

ISU-ISU

PENGKELASAN ISU TAHUN 2017 MESYUARAT MAJLIS BERSAMA JABATAN (MBJ) JKR MALAYSIA
MESYUARAT BIL ISU Q1 Q2 Q3 Q4 KESELURUHAN
4/2016 1 Pemantauan Emolumen Kakitangan JKR Yang Berpendapatan Di Bawah 40% Selesai SELESAI
2 Urusan pembayaran bagi tuntuan kewangan Selesai SELESAI
3 Kenaikan Jawatan Gred N11(KUP) kepada N14 (KUP) Belum selesai Belum selesai Belum selesai Selesai SELESAI
4 Star Rating’ bagi Kumpulan Pelaksana Belum selesai Belum selesai Belum selesai Selesai SELESAI
5 Status Pejabat Unit Tentera JKR Belum selesai Selesai SELESAI
6 Pengubahsuaian Bangunan Parlimen Lama Belum selesai Selesai SELESAI
7 Hari Teknikal Belum selesai Belum selesai Selesai SELESAI
8 Papan Tanda Utama JKR Selesai SELESAI
9 Penyelenggaraan Blok G Menara Kerja Raya Selesai SELESAI
10 Cadangan Gambar Mantan KKR Selesai SELESAI
1/2017 1 Teguran JPA Belum selesai Selesai SELESAI
2 Penjumudan pelukis pelan J17 kepada gred J29 Belum selesai Selesai SELESAI
3 Statistik penjawat awam Belum selesai Selesai SELESAI
2/2017 1 Status perjawatan gunasama yang disatukan serta pertambahan perjawatan Belum selesai Belum selesai Selesai SELESAI
2 Peruntukan tambahan Bagi Baikpulih Kenderaan Jabatan Belum selesai Belum selesai Selesai SELESAI
3 Cadangan laluan & jambatan berbumbung Belum selesai Selesai SELESAI
4 Status Pusat Cetak Jabatan Belum selesai Selesai SELESAI
5 Kad Akses Blok G diperbanyakkan Belum selesai Selesai SELESAI
6 Jemputan wakil pekerja bagi program FT Roadpedia Selesai SELESAI
3/2017 1 Penstrukturan semula JKR Negeri Jawatan N11 kepada N14(KUP) Belum selesai Selesai SELESAI
2 Kenaikan kelulusan Pelukis Pelan dari SPM kepada Diploma/Sijil Belum selesai Belum selesai BELUM SELESAI
3 Mesyuarat Pra-MBJ bagi wakil pekerja Belum selesai Selesai SELESAI
4 Status perjawatan gunasama yang disatukan serta pertambahan perjawatan Belum selesai Selesai SELESAI
5 Joint Venture CREaTE dan A-Famosa Resort Belum selesai Belum selesai BELUM SELESAI
6 Ruang Niaga untuk ProJKRM Belum selesai Selesai SELESAI
7 Ruang Pejabat ProJKRM Belum selesai Selesai SELESAI
8 Urusan Kenaikan Pangkat dan pemangkuan Kumpulan Pelaksana Belum selesai Selesai SELESAI
9 Cuti Gantian Hari Sabtu Dibawa ke Hari Jumaat Selesai SELESAI
10 Pengurusan sistem HRMIS dilaksanakan sepenuhnya oleh BPSM,CDPK Selesai SELESAI
11 Gambar Mantan KPKR Selesai SELESAI
12 GCR dinaikkan dari 150 hari ke 365 hari Selesai SELESAI
4/2017 1 Lapisan gred baru untuk kumpulan pelaksana Gred J40, N28 dan N40 dalam skim perkhidmatan dan perjawatan Belum selesai BELUM SELESAI
2 Penutupan JKR  kuari di Pahang Belum selesai BELUM SELESAI
3 Perbanyakkan tempat letak kereta untuk kenderaan jabatan di Blok F, JKR Belum selesai BELUM SELESAI
4 Portal MBJ JKR di laman web JKR Belum selesai BELUM SELESAI
BIL SELESAI 5 6 8 9 28
BIL BELUM SELESAI 8 8 12 6 34
JUMLAH KESELURUHAN 13 14 20 15 62

MAJLIS BERSAMA JABATAN

TAKWIM

SUKU I
1 MAC 2018

SUKU II
11 Jun 2018

SUKU III
11 Ogos 2018

SUKU IV
8 Nov 2018

MAJLIS BERSAMA JABATAN

NEGERI/AGENSI

2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


2017

2018


GALERI
HUBUNGI KAMI

  • Alamat :JABATAN KERJA RAYA
    Tingkat 29, Menara Kerja Raya (Blok G),Ibu Pejabat JKR, Jalan Sultan Salahuddin50480 Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur

 

“SENTIASA BERSAMA ANDA”